bütün ölüler unutulur,
yaşayanlar kalır tek başlarına.
epilog epilog
MEFHUM.ORG • yirmi sekiz ağustos iki bin on altı
[ eskiden ]